Πρόσθετες ενημερώσεις

Ενημέρωση για την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Το e-PROTECT σας αναφέρει τη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου σας.

Το SMS περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

  • Μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου
  • Ημερομηνία καταγραφής
  • Ώρα καταγραφής
  • Την θέση καταγραφής στο χάρτη (googlemaps)

Ενημέρωση για την θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα αυτοκινήτου

Το e-PROTECT σας ενημερώνει επίσης για  τη θερμοκρασία που επικρατεί κάθε φορά στην καμπίνα  του αυτοκινήτου σας.