Ειδοποίηση Σύγκρουσης

Το ΜΟΝΟ με ειδοποίηση σε περίπτωση σύγκρουσης

Σε περίπτωση σύγκρουσης οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα ειδοποιηθούν άμεσα

  • Κάνει αναπάντητη κλήση στους εξουσιοδοτημένους χρήστες
  • Αποστέλλει SMS με τη θέση του αυτοκινήτου στους εξουσιοδοτημένους χρήστες

Το SMS περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία

  • Την θέση καταγραφής στο χάρτη (googlemaps)
  • Ημερομηνία καταγραφής
  • Ώρα καταγραφής