Πότε και πως θα ειδοποιηθείτε

Το e-PROTECT σας ειδοποιεί άμεσα με αναπάντητη κλήση και SMS στις παρακάτω περιπτώσεις: