Τηλεφωνικά / διεύθυνση

Ταχυδρομική Διεύθυνση

ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΑΕ

Λεωφ. Μεσογείων 123 & Κριμαίας 1

11526, Αθήνα

Τηλέφωνο & Fax

Τηλ.: +30-210-6923100

Fax: +30-210-6923120