Πληροφορίες εγγύησης

Το e-PROTECT έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η Εμφασις Τηλεματική θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.

Για να ενεργοποιηθεί η ισχύς της εγγύησης απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή της Φόρμα Καταχώρησης Προϊόντος. Αν δεν έχτε καταχωρήσει το e-PROTECT παρακαλώ πατήστε εδώ Καταχώρηση προϊόντος

Δεν καλύπτονται βλάβες/ ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά (πχ η μπαταρία της συσκευής), λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, εγκατάστασης, κακή χρήση, μετατροπή του προϊόντος, ατύχημα, μη λειτουργία των τηλεπικοινωνιών.

Άλλες αξιώσεις περαιτέρω αποζημίωσης έναντι της ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΑΕ, πέρα από τις αναφερόμενες παραπάνω, αποκλείονται.